Juice WRLD Play Fair in Finnish

Share
Copy the link
[Juice WRLD:]
 [Juice WRLD:]
 
808 Mafia
 808 mafia
 
Uh, uh
 Uh, uh
 
In your room, playin’ round fair
 Huoneessasi leikkikierros
 
I ain’t never playin’ fair, never playin’ fair
 En ole koskaan pelannut oikeudenmukaista, koskaan leikkimielistä
 
Seph got the waves
 Seph sai aallot
 
I ain’t never playin’, uh, yeah
 En ole koskaan pelannut ”, kyllä
 
YK
 YK
 
I ain’t never playin’ fair, never playin’ fair
 En ole koskaan pelannut oikeudenmukaista, koskaan leikkimielistä
 
My heart never been a playground, don’t play there
 Sydämeni ei koskaan ollut leikkipaikka, älä pelaa siellä
 
I ain’t never playin’ fair, never playin’ fair
 En ole koskaan pelannut oikeudenmukaista, koskaan leikkimielistä
 
My heart never been a playground, don’t play there, uh
 Sydämeni ei koskaan ollut leikkipaikka, älä pelaa siellä, uh
 
Lookin’ at your face, tryna not act scared
 Lookin ei ole peloissaan
 
I can’t take no more of the pain, baby, don’t you dare
 En voi ottaa lisää kipua, vauva, etkö uskalla
 
I was thinkin’ we should play a game, truth or dare
 Ajattelin, että meidän pitäisi pelata peliä, totuutta tai uskaltaa
 
Is it true that you may be a real one? No dare
 Onko totta, että saatat olla todellinen? Ei uskalla
 
I pray to God that I don’t feel numb
 Rukoilen Jumalaa, etten tunne tunnoton
 
Really gettin’ tired of lookin’ dumb
 Oikeasti väsynyt näppärästä
 
Breaking hearts, ain’t that fun?
 Sydämen rikkominen ei ole hauskaa?
 
Especially if you are the one
 Varsinkin jos olet yksi
 
I can see the devil on your tongue, tongue, tongue
 Näen paholaisen kielellesi, kielellesi, kielellesi
 
It’s got an illusion of the damage done
 Sillä on illuusio tehdystä vahingosta
 
I always base my future on the past, it’s wrong
 Perustan tulevaisuuteni aina aikaisemmin, se on väärin
 
Can’t help it, I know it ain’t healthy
 Ei voi auttaa sitä, tiedän, että se ei ole terve
 
Icebox as a heart, shorty got it meltin’
 Icebox on sydän, oikosulku sai sen sulamaan
 
Cupid got the shooter, swish, swish, uh, Raymond Felton
 Cupid sai ampujan, swish, swish, uh, Raymond Felton
 
Hope the hammer goes down, yeah, I already nailed it
 Toivottavasti vasara menee alas, jo, olen jo naulannut sen
 
Had to sink the ship here before it started sailin’
 Piti upottaa aluksen täällä ennen kuin se aloitti purjehduksen
 
Rain comes down, then it’ll get to hailin’
 Sade tulee alas, sitten se pääsee hailiniin
 
Smokin’ heart, like loud, yeah, I inhaled it
 Smokinin sydän, kuten äänekäs, kyllä, hengitin sen
 
Shot Cupid down, hit him in the belly
 Shot Cupid alas, lyö häntä vatsaan
 
Got his blood all over my Burberrys
 Sain hänen verensä koko Burberrys
 
I ain’t never playin’ fair, never playin’ fair
 En ole koskaan pelannut oikeudenmukaista, koskaan leikkimielistä
 
My heart never been a playground, don’t play there
 Sydämeni ei koskaan ollut leikkipaikka, älä pelaa siellä
 
I ain’t never playin’ fair, never playin’ fair
 En ole koskaan pelannut oikeudenmukaista, koskaan leikkimielistä
 
My heart never been a playground, don’t play there, uh
 Sydämeni ei koskaan ollut leikkipaikka, älä pelaa siellä, uh
 
Lookin’ at your face, tryna not act scared
 Lookin ei ole peloissaan
 
I can’t take no more of the pain, baby, don’t you dare
 En voi ottaa lisää kipua, vauva, etkö uskalla
 
I was thinkin’ we should play a game, truth or dare
 Ajattelin, että meidän pitäisi pelata peliä, totuutta tai uskaltaa
 
Is it true that you may be a real one? No dare
 Onko totta, että saatat olla todellinen? Ei uskalla
 
[Tracy:]
 [ Tracy : ]
 
Yeah, keep my heart in your Fendi purse (Fendi purse)
 Niin, pidä sydämeni Fendi-kukkarossasi (Fendi-kukkaro)
 
Diamonds are forever, rock my chains in a hearse
 Timantit ovat ikuisesti, raahoittavat ketjuani kuulokkeessa
 
I hate myself but I really love her
 Vihaan itseäni, mutta rakastan häntä todella
 
You know we stay fly, guess we’re really love-birds
 Tiedätkö, että pysymme lentävänä, arvelemme, että olemme todella rakkaudessa lintuja
 
It’s the way you say my name, yeah, I really like that (like that)
 Näin sanot nimeni, kyllä, minä todella pidän siitä (näin)
 
I want this for life and I’ma die by that (die by that)
 Haluan tämän elämän ja minä kuolen sen (kuolen sen)
 
Touchin’ on her like I touch my racks (racks)
 Kosketa häntä kuin kosketan telineitä (telineitä)
 
Playin’ with my heart, baby, don’t do that
 Pelata sydäntäni, vauva, älä tee sitä
 
Ooh, I don’t play fair, baby, I could do that too
 Ooh, en pelata reilua, vauva, voisin tehdä niin
 
I swear my other bitch look just as good as you
 Vannon, että toinen narttu näyttää yhtä hyvältä kuin sinä
 
But I could never love her, I could never trust her
 Mutta en voisi koskaan rakastaa häntä, en voisi koskaan luottaa häneen
 
I could only fuck her (I could only fuck her)
 Voisin vain naida häntä (voisin vain naida häntä)
 
I been sippin’ on this red wine (red wine)
 Olin sippin tässä punaviinissä (punaviini)
 
Wondering when I’ll die
 Mietin, milloin kuolen
 
I ain’t playin’ fair, no, I ain’t playin’ fair
 En pelata reilua, en, en ole pelannut
 
But if you go to hell, baby, I’ma be there (be there)
 Mutta jos menet helvettiin, vauva, olen siellä (olkaa siellä)
 
808 Mafia
 808 mafia
 
Seph got the waves
 Seph sai aallot
 
YK
 YK