Howard Assault And Battery in Norwegian

Share
Copy the link
The lives were taken
 Livene ble tatt
 
For feasts at the table
 For fester ved bordet
 
A life of misery
 Et liv av elendighet
 
Ending with a shock
 Slutt med et sjokk
 
Brutal murder (brutal murder)
 Brutalt mord (brutalt mord)
 
All hands to the slaughter
 Alle hender til slaktingen
 
Mass torture
 Massemortapelse
 
All hands to the knife
 Alle hender til kniven
 
And I can hear the screams
 Og jeg kan høre skrikene
 
With the knife, the jolt, the wring
 Med kniven, rumpen, vingen
 
They must follow in our dreams
 De må følge i våre drømmer
 
Carrying a twisted sting
 Bære et vridd sting
 
Children’s stories with their farmyard favourites
 Barnas historier med deres gårdsbesøte favoritter
 
At the table in a different disguise
 Ved bordet i en annen forkledning
 
Don’t talk to me of health
 Ikke snakk med meg om helse
 
Or something someone else will do
 Eller noe noen andre vil gjøre
 
We’re talking about the act
 Vi snakker om handlingen
 
Of taking life for me and you
 Å ta livet for meg og deg
 
And I hear their screams
 Og jeg hører deres skrik