Fabolous Mo Brooklyn, Mo Harlem, Mo Southside in Swedish

Share
Copy the link
[Fabolous]
 [Fabulös]
 
Check my resume, look back at my past to this present day
 Kolla mitt CV, se tillbaka på mitt förflutna till denna dag
 
Always been a pirate who been tryna find what treasure lay
 Alltid varit en pirat som varit tryna hitta vilken skatt som låg
 
Castle on the hill, far from where the peasants stay
 Slott på kullen, långt ifrån bönderna
 
Steel in sock drawer, my dresser is where thetext-align: center;”>Put the Audemar away, today feel like a present day
 Stål i sock-låda, min byrå är där text-align: center; “& gt; Sätt Audemar bort, idag känns som en present dag