Evergrey Hymns For The Broken in Swedish

Share
Copy the link
I need to disappear
 Jag måste försvinna
 
Devoured and forgotten
 Förtärda och glömda
 
Gotta hurry, these lands
 Skynda dig, dessa landar
 
Before it is too dark to see
 Innan det är för mörkt att se
 
I have to disappear
 Jag måste försvinna
 
Reach out – show me how you feel the same
 Nå ut – visa mig hur du känner detsamma
 
Scream loud – these hymns are for the broken
 Skrik högt – dessa salmer är för de trasiga
 
Reach out – show me how you feel the same
 Nå ut – visa mig hur du känner detsamma
 
Scream loud – these hymns are for the broken
 Skrik högt – dessa salmer är för de trasiga
 
Hey, you know me, my every turn
 Hej, du känner mig, min varje tur
 
Hey, you see me, in front of you I’ll never hurt
 Hej, du ser mig, framför dig kommer jag aldrig att skada dig
 
Hey, hear me, it is time I left
 Hej, hör mig, det är dags jag gick
 
Hey, I know you’re watching me
 Hej, jag vet att du tittar på mig
 
Sending fires to the sea winds of Earth
 Sänder bränder till jordens vindar
 
Reach out – show me how you feel the same
 Nå ut – visa mig hur du känner detsamma
 
Scream loud – these hymns are for the broken
 Skrik högt – dessa salmer är för de trasiga
 
Reach out – show me how you feel the same
 Nå ut – visa mig hur du känner detsamma
 
Scream loud – these hymns are for the broken
 Skrik högt – dessa salmer är för de trasiga
 
I need to disappear
 Jag måste försvinna
 
Devoured and forgotten
 Förtärda och glömda
 
Gotta hurry, these lands
 Skynda dig, dessa landar
 
Before it is too dark to see
 Innan det är för mörkt att se
 
I have to disappear
 Jag måste försvinna
 
Reach out – show me how you feel the same
 Nå ut – visa mig hur du känner detsamma
 
Scream loud – these hymns are for the broken
 Skrik högt – dessa salmer är för de trasiga
 
Reach out – show me how you feel the same
 Nå ut – visa mig hur du känner detsamma
 
Scream loud – these hymns are for the broken
 Skrik högt – dessa salmer är för de trasiga